Сторінки

Wednesday, March 1, 2017

Кий, Щек, Хорив та Либідь

Кий, Щек та Хорив - легендарні брати-засновники Києва. Але не тільки.
Вони також позначають різні іпостасі Бога у своїй єдності.
Вони є українською ознакою стихій природи.
Вони є кодом до праукраїнської мудрості. 

Кий

Кий - символ єдиного Бога. Символ Кия - кий, палиця; число - один.
Світло, потік Кия дає ліки, просвітлення одного, пацієнта. Це вказує і на духовну природу лікування у давнину.
На честь Кия названо Київ, а також Токіо (то Кия), а перед тим попередню столицю Кіото (Кия то). Що є одним зі свідчень формування японської цивілізації праукраїнцями. До того ж перед смертю ворога йому казали свою приналежність: кий-я!

Щек

Щек - символ триєдиного Бога.Символ Щека - тризуб. Чисельник - три, багато.
Князь багатства. Якщо дещиця означає декілька, то без "де" напевно багато; якщо ніщо, ніщета (ні-щека) означає нічого, то певно ще(к) і ще(к) - на означення багатства.
Світло, потік Щека дає ліщек, скорочено ліс - просвітлення багатьох, світле багатство.

Хорив

Хорив - символ діалектики Бога, єдності та боротьби протилежностей. Символ Хорива - діагональний хрест. Чисельник - два.
Гарно сутність Хорива відображає Дао .
Походження Хорива виводимо від слова, від го(во)рив. Грецькою χαῖρε та на санскриті हरे (харе) - радуйся, слався. Переклад слави на інші мови подібний до Хорива: glory (англійською), Herrlichkeit (німецькою), herlighet (німецькою), gloria (італійською та іспанською). І навіть турецькою görkem та şan (шана).
Стихія Хорива - повітря, відповідає за слово, розум, закон.

Либідь

У статті Світло ми відзначили взаємозамінність лі/лю, та розкрили їх як сутність світла. Отже Либідь - це любов, світло/потік буття. Стихія води.

Князі, касти і державний устрій

Князі відповідають суспільним верствам. Кий - духовенство, вчителі та лікарі, Щек - бізнесмени, Хорив - адміністрація, суд, військо.
Так і в індійський кастах - брахмани, вайш'ї, кшатрії.
Четверту верству не беруть в управління, ні там, ні там. Але якщо в індійській традиції до касти шудр принизливе ставлення, то у нас - до простолюства повага і любов.

Покарання від князів

Якщо людина діє супроти природи, на неї чекають покарання, зворотні в прочитанні імені.
За гріхи проти Либіді, любові та душі, - покарання "дібил".
За гріхи проти Хорива, закону та розуму - "вирох", вирок.
За гріхи проти Щека, добробуту і багатства - "кещ", кощій, кості без м'яса та сала, тобто бідність.
За гріхи проти Кия - ик(авка), як уособлення хвороб.

Князі у християнстві

У Старому завіті Бог єдиний - Кий.
У Новому завіті триєдиний: отець, син і дух, - Щек.
Тема Хорива (діагональний хрест) у християнстві розкрита недостатньо. Немає рівноцінної боротьби та єдності рівнодостойних протилежностей. Є опонування Бога та сатани (традиційний хрест). Безумовно правдивого, доброго, гарного, з одного боку, та безумовно грішного, лихого, поганого, з іншого. У цьому нерівнозначному протистоянні завжди Бог правий, а сатана винний. Це не партнерські відносини і не можуть ними бути. Натомість християнству бракує такої діалектичної концепції партнерства, як Інь та Янь, Нава та Ява, Чорнобог та Білобог, ніч та день, зима та літо, коли одне не може існувати без іншого, водночас будучи повними протилежностями. І лише їхнє гармонійне поєднання дає більш широке розуміння життя, та приносить гарні результати відповідного до часу їх достигання.
І лише побувавши в Києві, та познайомившись з концепцією Хорива, апостол Андрій змінив концепцію традиційного хреста на діагональний.
А от тема Либіді розкрита на високому рівні. Це любов, безумовна, жертовна, що все охоплює та все пробачає.
Кий, Щек, Хорив та Либідь

No comments:

Post a Comment