Сторінки

Thursday, May 30, 2013

Безробіття молоді - це вирок сучасній освіті

Проблема безробіття серед молоді стає актуальною не тільки для України, а й для Європи. Рівень безробіття серед молоді до 25 років у Євросоюзі сягнув у березні 23,5%. Найбільша кількість непрацюючих молодих людей проживає в Греції: їх число досягає 59,1%.

Провина масового безробіття лежить на сучасній освіті. Її система є некомпетентною та неадекватною. Зараз готують фахівців, які не потрібні сучасній економіці, які елементарно не вміють заробляти гроші та забезпечувати своє існування та існування своєї родини.

Крім того, що в школах та вузах здебільшого вчать непотрібним речам, є хибним і сам механізм навчання. Контроль знань базується на тому, скільки учень/студент запам'ятав та чи вірно порахував. Ці навички були актуальні ще 50 років тому, але не тепер. Тепер функції запам'ятовування та рахування людством повністю делеговані комп'ютерам. Будь-який фахівець із запам'ятовування та рахування в сучасному середовищі неконкурентний у порівнянні з найпростішим комп'ютером. Сучасний ринок вимагає не людей-енциклопедій та не людей-калькуляторів, а людей-практиків, які можуть набуті людством знання застосувати для вирішення маркетингових задач, людей-креативщиків, які створюють нові цінності для людства, за що інші готові платити.

Саме така творча молодь і здобуває місце під сонцем (Про перспективи української молоді), створюючи нові цінності та задовольняючи потреби тисяч і мільйонів людей.


Дивись також:

No comments:

Post a Comment