Сторінки

Wednesday, November 28, 2012

Перший закон Кушніра: Рівень харчування залежить від рівня доходів

Перший закон Кушніра: Рівень харчування залежить від рівня доходів

Зі зростанням рівня доходів зростає споживання продукції тваринництва, морепродуктів, фруктів, скорочується споживання хлібобулочних виробів, картоплі та цукру.

В Україні у порівнянні з Європейським Союзом переважає споживання хлібобулочної продукції та картоплі, як порівняно дешевшої продукції, у якої співвідношення вартості до калорійності, вартості до вмісту жирів чи білків є мінімальним, а забезпечення різноманітними необхідними вітамінами та мікроелементами проводиться по залишковому принципу. Так, наприклад, підвищений рівень споживання цукру в Україні „компенсує” суттєвий дефіцит споживання плодів та ягід. Крім фруктів пересічний українець недоотримує науково рекомендовану норму м’яса на рік через диспаритет його ціни та власної пересічної заробітної плати.Нами також проведено на статистичних матеріалах країн світу дослідження залежності рівнів споживання населення від показників валового національного продукту на душу населення, індексу валового національного продукту на душу населення, рівня людського розвитку за методикою ООН (HDR).


Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції між показниками рівня людського розвитку та рівнем споживання продовольства населенням
Споживання валовий національний продукт на душу населення індекс валового національного продукту на душу населення рівень людського розвитку
калорій 0,740 0,801 0,790
калорій тваринного походження 0,837 0,844 0,839
жирів 0,840 0,834 0,795
жирів тваринного походження 0,826 0,818 0,812
протеїну 0,772 0,806 0,795
протеїну тваринного походження 0,841 0,860 0,843
молока 0,307 0,410 0,487
м'яса 0,801 0,812 0,788


Зв’язок між показниками рівня людського розвитку та рівнем споживання продовольства населенням є кореляційним, прямим, сильним. Найбільша тіснота зв’язку притаманна показнику індексу валового національного продукту на душу населення з групи показників, що характеризують рівень людського розвитку. Наведені коефіцієнти доводять, що при зростанні рівня доходів населення зростають показники споживання, особливо тваринницької продукції.

Нами проведено більш детальне дослідження кореляційних залежностей рівнів споживання населення від індексу валового національного продукту у розрахунку на душу населення в розрізі груп країн за рівнем людського розвитку.


Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між індексом валового національного продукту на душу населення та рівнем споживання продовольства населенням
Споживання 1 група 2 група 3 група всі групи
калорій 0,567 0,503 0,473 0,801
калорій тваринного походження 0,680 0,472 0,425 0,844
жирів 0,752 0,497 0,529 0,834
жирів тваринного походження 0,649 0,442 0,366 0,818
протеїну 0,633 0,457 0,290 0,806
протеїну тваринного походження 0,753 0,503 0,542 0,860
молока -0,186 0,178 0,230 0,410
м'яса 0,640 0,444 0,375 0,812Проведені дослідження вказують на зростання щільності зв’язку між рівнем доходів населення та рівнями споживаннями при підвищенні групи рівня людського розвитку.

Рівень споживання м’яса в середньому в світі логічно харктеризується логарифмічною залежністю від отриманих доходів (рис. 1).
Залежність споживання м’яса від рівня доходів

Рис. 1. Залежність рівня споживання м’яса в світі від рівня доходів

Але експоненціальна залежність, побудована на аргументних показниках індексу валового національного продукту на душу населення в рік, більш точно описує дану залежність (рис. 2).

Залежність споживання м’яса від рівня доходів
Рис. 2. Залежність рівня споживання м’яса в світі від рівня доходів

Спираючись на дані залежності виведемо прогноз споживання м’яса в України в залежності від темпу приросту валового національного продукту країни.

При середньому темпі зростання ВНП на 10% щорічно Україна вийде за платоспроможним попитом на медичні норми споживання м’яса у 2025 році, при 5% - у 2040 році, а при 3% не вистачить тридцятирічної перспективи. В залежності від попиту нами спрогнозовано показники виробництва м’яса в Україні (рис. 3).
Прогноз виробництва м’яса в Україні за різних середньорічних темпів приросту ВВП

Рис. 3. Обсяги виробництва м’яса в Україні за різних середньорічних темпів приросту ВВП

Аналогічно до аналізу залежності споживання м’яса нами було досліджено криві попиту на інші продукти харчування. Дослідження показали, що споживання овочів та картоплі не залежить від рівня доходів населення, споживання продукції зернопродуктового комплексу обернено пропорційно залежить від доходів, а іншої продукції – прямопропорційно.


Висновок з першого закону Кушніра: Проблема голоду полягає не у недостатності харчів, а у недостатності коштів на придбання харчів

Узагальнений перший закон Кушніра: Рівень споживання залежить від рівня доходів

No comments:

Post a Comment