Сторінки

Wednesday, September 5, 2012

Про неефективність державної пенсійної системи

Державна пенсійна система в Україні працює вкрай неефективно, що є однією з головних причин приховування виплат зарплат.

Так, якщо середня зарплата в Україні становить 3150 грн., то нарахування на неї до пенсійного фонду становлять 1045,8 грн. (33,2%), а вирахування з неї до пенсійного фонду - 63 грн. (2%), що разом складатиме 1108,8 грн. на місяць. Таким чином за рік до пенсійного фонду із середньої зарплати надходить 13305,6 грн., а за трудовий стаж 35 років - майже півмільйона гривень (465696 грн).

Тобто в середньому кожен працівник за своє трудове життя віддає пенсійному фондові півмільйона гривень! А що він отримує взамін? Лише середню пенсію в розмірі 1400 грн.

Якби працівник накопичені півмільйона гривень віддав не пенсійному фондові, а поклав на депозит у банк, то отримував би набагато більший дохід, ніж розмір середньої пенсії. На рік він би отримував 83825 грн. (465696 грн. * 18%), а на місяць - 6985 грн., що в 5 разів більше за існуючий середній розмір пенсії.

Отже, за існуючих ставок нарахувань і відрахувань до пенсійного фонду, середня пенсія в Україні має бути в п'ять разів більша і становити майже 7000 грн.!

Наведений розрахунок демонструє вкрай неефективну роботу державного пенсійного фонду. Він працює не на примноження вкладених в нього коштів, а на їх розкрадання.

Зрозумілою є і відповідь суспільства на таку незадовільну неефективну роботу - зарплата в конвертах. Якщо високі податкові навантаження на фонд зарплати не гарантують гідної пенсії працівникові, то який сенс їх платити? Хай краще сам працівник подбає про своє гідне фінансове майбутнє за рахунок зарплати із конверту.

Стосовно пенсійного фонду. Пам'ятаєте історію, коли батько дав синам по талану (грошова одиниця) і відправився в подорож. Коли повернувся, спитав, як вони розпорядилися фінансами. Старший син із талану зробив п'ять, середній - три, а молодший закопав свій талан у землю і нічого не заробив. І тоді батько його журив як нездару і ледаря. Так от, наш пенсійний фонд ще гірший за того нездару і ледаря, він з довіреного йому талану залишає лише п'яту частину.

Державна пенсійна система потребує докорінного реформування, і пенсійний фонд замість фінансового реципієнта і пасивного статиста має перетворитися на активного інвестора вітчизняної економіки з метою багатократного примноження довірених йому коштів.

No comments:

Post a Comment