вівторок, 28 серпня 2012 р.

Мова - фінансовий програматор нації

Чому одні нації багатші, а інші бідніші? Чимало економістів шукали відповідь у природних ресурсах, розташуванні, трудових відносинах, але все - безуспішно.

Ось, наприклад, Україна - багата землями, ресурсами, людьми, з вигідним розташуванням - але найбідніша в Європі та СНД (Розвиток пострадянських економік). Натомість Швейцарія, не маючи ні родючих земель, ні стільки корисних копалин, - одна з найбагатших країн світу.

Глибинна причина, шановні друзі, полягає у фінансовому програмуванні нації на добробут чи злидні. І саме мова виступає одним з головних програматорів нації, в т.ч. і у фінансовому аспекті.

Які країни сьогодні є найбагатшими у світі? США, Канада, Німеччина, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Скандинавські країни, Франція. Що їх всіх об'єднує? Саме приналежність до групи германських мов (французька хоча наукою і відноситься до романських, але генетично вона походить від германського племені франків з пізнішими англо-саксонськими та нормандськими нашаруваннями).

Які країни ЄС нині переживають скруту? Це група країн з романськими мовами - Португалія, Іспанія, Італія, та інші країни з негерманськими мовами.

У чому ж фінансова сила германських мов? Саме в тому, що Бог - це уособлення фінансового добробуту. Порівняйте англійські God (бог) і Gold (золото), німецькі слова Gott (бог) і Gold (золото), це близькі за звучанням і розумінням слова для кожного носія германської мови. У жодних інших групах мов немає такої відповідності. Навпаки, у слов'янських мовах золото і зло, мають подібні корені, що на підсвідомому рівні "убезпечує" слов'ян від багатства.

Далі про гроші. Англійською гроші - money (мáні), що є подібним до індо-арійського сакрального слова "мáна" - життєва сила людини. У німецькій мові гроші подібні до золота, і відповідно, до Бога, - Geld. В українській же мові гроші отримали найзневажливіше ставлення до себе в порівнянні з усіма мовами світу. Адже грош - це найдрібніша монета. І коли ми говоримо про гроші, то говоримо, наче не про якусь цінність, як германці, а як про якийсь дріб'язок. Крім того, як у золота і зла в українській мові подібні корені, так і у слів грош та гріх дуже подібне звучання, що формує негативну фінансову програму цілого народу! Українці підсвідомо уникають грошей, як чогось злого, грішного, дріб'язкового!

Аби змінити ситуацію у фінансовому програмуванні  на краще треба припинити називати гроші грошима, і дати їм кращу назву, чи срібники (як за часів Київської Русі) чи дажбожики (за провідним досвідом германських народів).

Немає коментарів:

Дописати коментар

Про цивілізації

А. Тойнбі у своїй праці "Осягнення історії" гідним предметом дослідження називає не країни, а цивілізаційні групи. На час написанн...