Сторінки

Wednesday, April 11, 2012

Податок на бідність, як засіб її подолання


Оподатковувати бажано те, з чим потрібно боротися.

Викладено концепцію прибуткового оподаткування фізичних осіб.

Оподатковувати бажано те, з чим потрібно боротися. Як то екологічні податки на забруднення, акцизи на алкоголоьні напої та тютюнові вироби. Коли оподатковується прибуток, це стимулює підприємця його мінімізувати, коли збори розраховуються від заробітної плати – відбувається те ж саме, працедавці не зацікавлені сплачувати більше. Це один з факторів стримування росту зарплат в країні. Взагалі, податок, виступає потужним економічним фактором у фінансах підприємства, якого намагаються обгрунтовано уникнути чи мінімізувати, і саме цю економічну закономірність потрібно використовувати державі на свою користь, а не йти всупереч їй.

Замість пропорційного податку на доходи фізичних осіб та соціальних внесків доцільно запровадити фіксований податок на бідність, регресивний за своєю суттю. Наприклад, в $1000 на рік для всіх фізичних осіб працездатного віку. Зрозуміло, що найтяжчим у сплаті він буде для найбідніших, і найлегшим для заможних громадян, що економічно спонукатиме кожного громадянина і зацікавленого працедавця шукати шляхи для подолання бідності кожного конкретного громадянина.

Стосовно цього податку доцільно скасувати принцип обов’язковості. Тобто його можна і не платити, але разом з тим втрачаються права обирати і бути обраним, право на закордонний паспорт і водійські права. Тобто такий громадянин умовно прирівнюється в правах до іноземця.

Запропоновані ще А. Смітом принципи оподаткування від отриманих доходів не витримують перевірку часом, на сьогодні доцільно податкову систему повернути на користь держави як засіб боротьби із неприйнятними соціально-економічними явищами.

No comments:

Post a Comment