Сторінки

Friday, March 23, 2012

Структурні зміни економіки України, 1990-2010 рр.

Протягом 1990-2010 років відзначають суттєві структурні зрушення економіки України. Так, має місце тенденція скорочення часток сільського господарства, промисловості та будівництва. Натомість в структурі української економіки зростають частки торгівлі, транспорту, сфери послуг.

На діаграмах до категорії "інше" відноситься сфера послуг в широкому розумінні: фінансовий сектор (банки, страхування, тощо), туризм, інформаційний сектор і таке інше.

Структурні зміни характеризуються позитивно та відповідають загальносвітовим тенденціям. Україна поступово переходить від індустріально-аграрної економіки до постіндустріальної економіки, коли на перший план виходять інформаційні технології та сфера послуг в цілому.

Структурні зміни економіки України, 1990-2010 рр.
Структура економіки України, 1990 р.
Структура економіки України, 1990-2010 р.
Структура економіки України, 2010 р.

No comments:

Post a Comment