неділя, 9 грудня 2012 р.

Сучасний офіс - це відсутність офісу

Концепція безофісного управління набуває популярності і поширення за кордоном і в Україні.

Переваги безофісного управління очевидні: не потрібно витрачатися на придбання чи оренду офісних будівель та службового автотранспорту. Не потрібно сплачувати регулярні комунальні платежі, не потрібно утримувати автопарк, штат охорони, штат господарських працівників.

При безофісному управлінні працівник отримує, обробляє та повертає інформацію через інтернет чи інші засоби зв'язку.

Старий офіс

Старий офіс - працівники прив'язані до робочого місця часово і просторово, витрачають зайвий час на дорогу на роботу і з неї.

Старий офіс


Новий офіс

Новий офіс - працівники працюють, де їм зручно, і коли їм зручно.


Перспективи безофісного управління

На безофісне управління доцільно перевести все інтелектуальне господарство:
 • органи влади (уряд, адміністрації, ради, суди),
 • фінансові установи (банки, страхові компанії),
 • наукові установи,
 • навчальні установи (школи, університети) (Дивись: Переваги та перспективи дистанційної освіти),
 • торгівельні підприємства,
 • сервісні підприємства.
На 2013 рік в Україні планується запровадження електронного уряду. Електронний уряд буде хіба що надавати публічну інформацію. А в ідеалі він мав би взагалі спустошити кабінети та розкріпачити працівників.

середа, 28 листопада 2012 р.

Перший закон Кушніра: Рівень харчування залежить від рівня доходів

Перший закон Кушніра: Рівень харчування залежить від рівня доходів

Зі зростанням рівня доходів зростає споживання продукції тваринництва, морепродуктів, фруктів, скорочується споживання хлібобулочних виробів, картоплі та цукру.

В Україні у порівнянні з Європейським Союзом переважає споживання хлібобулочної продукції та картоплі, як порівняно дешевшої продукції, у якої співвідношення вартості до калорійності, вартості до вмісту жирів чи білків є мінімальним, а забезпечення різноманітними необхідними вітамінами та мікроелементами проводиться по залишковому принципу. Так, наприклад, підвищений рівень споживання цукру в Україні „компенсує” суттєвий дефіцит споживання плодів та ягід. Крім фруктів пересічний українець недоотримує науково рекомендовану норму м’яса на рік через диспаритет його ціни та власної пересічної заробітної плати.Нами також проведено на статистичних матеріалах країн світу дослідження залежності рівнів споживання населення від показників валового національного продукту на душу населення, індексу валового національного продукту на душу населення, рівня людського розвитку за методикою ООН (HDR).


Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції між показниками рівня людського розвитку та рівнем споживання продовольства населенням
Споживання валовий національний продукт на душу населення індекс валового національного продукту на душу населення рівень людського розвитку
калорій 0,740 0,801 0,790
калорій тваринного походження 0,837 0,844 0,839
жирів 0,840 0,834 0,795
жирів тваринного походження 0,826 0,818 0,812
протеїну 0,772 0,806 0,795
протеїну тваринного походження 0,841 0,860 0,843
молока 0,307 0,410 0,487
м'яса 0,801 0,812 0,788


Зв’язок між показниками рівня людського розвитку та рівнем споживання продовольства населенням є кореляційним, прямим, сильним. Найбільша тіснота зв’язку притаманна показнику індексу валового національного продукту на душу населення з групи показників, що характеризують рівень людського розвитку. Наведені коефіцієнти доводять, що при зростанні рівня доходів населення зростають показники споживання, особливо тваринницької продукції.

Нами проведено більш детальне дослідження кореляційних залежностей рівнів споживання населення від індексу валового національного продукту у розрахунку на душу населення в розрізі груп країн за рівнем людського розвитку.


Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між індексом валового національного продукту на душу населення та рівнем споживання продовольства населенням
Споживання 1 група 2 група 3 група всі групи
калорій 0,567 0,503 0,473 0,801
калорій тваринного походження 0,680 0,472 0,425 0,844
жирів 0,752 0,497 0,529 0,834
жирів тваринного походження 0,649 0,442 0,366 0,818
протеїну 0,633 0,457 0,290 0,806
протеїну тваринного походження 0,753 0,503 0,542 0,860
молока -0,186 0,178 0,230 0,410
м'яса 0,640 0,444 0,375 0,812Проведені дослідження вказують на зростання щільності зв’язку між рівнем доходів населення та рівнями споживаннями при підвищенні групи рівня людського розвитку.

Рівень споживання м’яса в середньому в світі логічно харктеризується логарифмічною залежністю від отриманих доходів (рис. 1).
Залежність споживання м’яса від рівня доходів

Рис. 1. Залежність рівня споживання м’яса в світі від рівня доходів

Але експоненціальна залежність, побудована на аргументних показниках індексу валового національного продукту на душу населення в рік, більш точно описує дану залежність (рис. 2).

Залежність споживання м’яса від рівня доходів
Рис. 2. Залежність рівня споживання м’яса в світі від рівня доходів

Спираючись на дані залежності виведемо прогноз споживання м’яса в України в залежності від темпу приросту валового національного продукту країни.

При середньому темпі зростання ВНП на 10% щорічно Україна вийде за платоспроможним попитом на медичні норми споживання м’яса у 2025 році, при 5% - у 2040 році, а при 3% не вистачить тридцятирічної перспективи. В залежності від попиту нами спрогнозовано показники виробництва м’яса в Україні (рис. 3).
Прогноз виробництва м’яса в Україні за різних середньорічних темпів приросту ВВП

Рис. 3. Обсяги виробництва м’яса в Україні за різних середньорічних темпів приросту ВВП

Аналогічно до аналізу залежності споживання м’яса нами було досліджено криві попиту на інші продукти харчування. Дослідження показали, що споживання овочів та картоплі не залежить від рівня доходів населення, споживання продукції зернопродуктового комплексу обернено пропорційно залежить від доходів, а іншої продукції – прямопропорційно.


Висновок з першого закону Кушніра: Проблема голоду полягає не у недостатності харчів, а у недостатності коштів на придбання харчів

Узагальнений перший закон Кушніра: Рівень споживання залежить від рівня доходів

Червоний

Червоний, черлений. „Cherry” – англійською вишні, черешні. Тут переходимо до сакрального дерева Вишні, українського Вишнього та індійського Вішну. „Чер” – божественний корінь, який позначає не тільки колір, а й вишність, священість. Чернігів – вишній нігів (Ніжин), Черкаси – вишні каси (воїни), Чернівці – вишні нівці (якась видозміна Ніжина). Привернула увагу географія цих міст на „Чер”: північ, південь, захід України. Чи є щось подібне на сході для утворення Хреста-оберегу? Ми знайшли не так давно український Вороніж. Відбулась заміна „чер” на „вор”, „ворон” (корінь „вор” позначає синонім Слова, у російській мові ці корені позначають один колір). Другий склад – все той же „ніж”. Щоб визначити навантаження „ніг”, „ніж”, „нів”, звернемося до народності „нівхи”. Нівхи – це народ Далекого сходу Росії, відгалуження індоарійських айнів, які осіли в Японії. Самоназва „нівх” на місцевому діалекті позначає людину. Отже, Чернігів, Чернівці, Вороніж – це міста вишніх, святих людей, Черкаси – святих воїнів. Географія міст і містечок на „чер” дуже широка: Черкеськ, Черкаське у Донецькій та Саратовській областях, Чернево на Псковщині, Чернівці на Віниччині, Чернігівка на Запоріжжі, а також у Примурському краї та Амурській області (там, де проживають нівхи). Історики також вирізняють Черняхівську культуру, названу так за розкопками біля відповідного селища на Київщині (селища вишніх людей).
Корінь вишності „чер” споріднений з „чар” – чарівність, чари.
Червоний колір у слов’янських мовах звучить подібно: білоруською – „чырвоны”, польською – „czerwony”, „czerwień”, „rudy”.
Червоний колір у германських мовах звучить так: англійською – „red”, „ruddy”, німецькою – „Rot”, що співвідноситься з українським „рудий”.
Червоний колір у кельтських мовах звучить так: у бретонській – „ruz”, у валійській – „rhudd”, що співвідноситься з українськими рудим та рижим.
Червоний колір у романських мовах звучить так: французькою – „rouge”, італійською – „rosso”, іспанською – „rojo”, латинською – „russus”, що співвідноситься з українським „рижий”, „ружа” (троянда). Рудий та рижий є відтінками червоного. Але в українській червоний – більше ніж колір, це ознака святості, вишності.

Людина

Германськими мовами спільно: англійською - „man”, німецькою - „Mann”. В розмовній англійській також: „wallah”, „walla”.
Романськими мовами: французькою – „homme”, італійською – „l'uomo”, іспанською – „el hombre”, португальською – „o homem”, що є різновидами латини – „homo”.
Кельтські мови позначають другий склад людини: бретонською – „den”, „mab-den”; валійською – „dyn”; гаельською – „duine”. Цікаво, що дані корені співзвучні з кельтським верховним божеством Дитом, українським Дивом. Доказом цьому може бути другий бретонський переклад „людини” - „mab-den”, де „mab” бретонською „син”, разом – син Бога. Що позначає склад „лю” у слові „людина”? Шумерською „лю” – людина, отже українське „лю + дин” позначає людину Бога.
У слов’янських мовах „людина” позначається однаково двокореневим словом: українською – „чоловік”, російською – „человек”, білоруською – „чалавек”, польською – „człowiek”. На нашу думку, корені „людини” та „чоловіка” відповідають одне одному: „лю” – „чоло” позначає людину, а „дин”, „вік” – Бога (див. статтю „Бог є час і рух”), отже, як людина так і чоловік – то є людина Бога.
На далекосхідних арійських мовах людина співзвучна зі своїм етносом: на мові айну – „айну”, на мові нівхів – „нівх”.
Оксана Яблонська звертає увагу на паралелі між "кельтським верховним божеством Дитом" і українським іменником "ДИТина". В українській ментальності здавна вважалося, що дитина, - святе. "Що ж до "українського Дива" ? Хіба є більше ДИВо на світі, як зачаття і народження ДИТини?", - аргументує науковець.

Що таке щастя

Давньоукраїнською „невчас” – горе, нещастя, негода. У даному випадку літера „щ” замінює сполучення „вч”. Отже, нещастям, горем є життя не-в-часі, а щастям – життя в-часі.
Аналогічну картину маємо в російській мові. „Счастье” – с часом, „несчастье” – не с часом. Але в російській „час” позначає лише годину, як одиницю часу, а не весь час в цілому.
У латинській одним з варіантів щастя є „secundum”, що також позначає одиницю часу, але ще меншу.
Білоруською щастя також вказує на час: „шчасце”.
У польській також зустрічаємо час – „сzas” як складову щастя – “szczęście”.
Отже, щастя тісно пов’язане з часом, можливо, бути в потрібний момент в потрібному місці. Щастя в одних мовах короткочасне: година, секунда, а в інших постійне.
Українське „су-часний”, російське „со-временный” не гарантує щастя. Для щастя потрібно бути не стільки з часом (богом), скільки в часі (бозі) (див. статтю „Бог є час і рух”. )

Протистояння у єдності

„Бог” в східнослов’янських мовах пишеться і читається однаково.
У французькій – „dieu”, в іспанській – „el dios”, в італійській – „dio”, в португальській – „o deus”. Все це різновиди латинського „deus”. У романських мовах корені богів подібні до коренів своїх антиподів: у французькій – „diable”, в іспанській – „el diablo”, в італійській – „il diavolo”, в португальській – „o demônio”. Взагалі, у європейських мовах префікс „де-„ надає слову негативного забарвлення.
У валійській – „duw”, гаельською – „dia”. У кельтських мовах ці корені також близькі до своїх антиподів: у валійській – „diawl”, „diafol”; у гаельській – „diabhal”. Прабатьком кельтів є Дит (“Dydd” валійською).
У слов’ян верховне божество того ж кореня – Див. Йому протистоять герої з подібними коренями: диявол, дідько.
У Велесовій книзі брати Білобог та Чорнобог постійно протиборствують (д. 11а).
Отже, маємо протистояння схожекореневих слів, до того ж, ці слова чітко вказують на подвоєння, на чисельник „два”.
У германців, на перший погляд, протистояння відсутнє. Боги англійською – „god”, німецькою - “gott” не мають нічого спільного з дияволом (англійською – „devil”, німецькою – „Teufel”). Проте, скандинавська руна „дагаз” містить вище наведене навантаження. Вона пишеться з двох обернутих одне до одного літер „D”, що вказує і на подвоєння, і на єдність у протилежності.
Подібне звучання та навантаження має і китайське „Дао”, - діалектична єдність та протистояння „інь” та „янь”.
Подвоєння „дд” (руна „дагаз”) зустрічається і в імені Будди.
Цікава картина спостерігається при співставленні інших сусідніх індоарійських гілок: індійської та іранської. У давньоіндійській міфології „дєва” – божества, а „асури” – демони. Тоді як навпаки, „деви”, „дайви”, „діви” в іранській міфології– злі духи, а „ахури” – благі духи. Подібні до іранських негативні оцінки „девів” присутні в таджицькій, вірменській, грузинській, узбецькій, казахській, киргизькій, тюркській, турецькій, гагаузькій міфологіях.
Хрест, один із символів індоарійців, також складається із протилежностей: вертикального та горизонтального.
Рама (той же хрест) складається із протилежних чоловічого „ра” і жіночого „ма” начал.
За свідченням О.Яблонської, у язичницьких віруваннях хрест, тобто єдність і протиборство горизонтального та вертикального, є символом неосяжного Всесвіту, який не має ні початку ні кінця.
Крішна (українською „крижень” – „хрест”) також несе таке навантаження.
Отже, верховний бог – це діалектична єдність протилежностей, світлого і темного, доброго і злого, в кожному злі є добро, і в кожному добрі є зло; світло змінює темінь, а темінь – світло, і в цьому русі та єдності протиріч проявляє себе Бог.

Бог є час і рух

Розглянемо германські імена „Бога”. Англійське – „god”, німецьке - “gott” відповідає російському „год” – рік, та українському „година”. Тобто германські боги – це слов’янський час. Дослідимо можливість дзеркального твердження. Так, „рік” англійською буде „year”, а німецькою – „Jahr”, скандинавська руна „яра” символізує рік та відображається у формі кола. В українській міфології ми маємо Коляду (Колодія), якого шанують колядками в кінці року та на початку нового. Напевне, такого ж значення надали і зимовому християнському Миколі. Тобто, германський час – це слов’янські боги.
Отже, висновуємо: боги є час.
Ми дослідили російський „год”, англійське „god”, німецьке “gott”, а що являє собою український „рік”? Український „рік”, так як і германський чи англійський символізує священне коло: „ріґ”. Пиріг готується у круглій формі для ритуального вшанування Рогу (року). Поріг вважається найсвятішим місцем у хаті. Дорога веде до Рога. Сварог – бог українського пантеону.
Божественна сутність рогу також простежується у індійській Рігведі.
Післяслово про коло. Слово „коли” вказує на час, пов’язане з колом. Від „кола” пішли календарі, „колодар” – дар кола.
У романських мовах час пов’язаний із темпом (французькою – „temps”, італійською – „il tempo”, іспанською – „el tiempo”, португальською – „o tempo”), тобто вказує на рух.
В українській мові зустрічається заміщення „бог” на „біг”. Наприклад, „дякую” – це і „спаси-бог”, і „спаси-біг”.

Спочатку було Слово і Слово було Бог

Англійською „слово” – „word”, близьке до „world” – „світ”; німецькою „слово” - „Wort”, а світ – „Welt”; французькою „слово” -„mot”, а світ – „monde”.
Прикметно, що переклади „слова” з української на наведені мови все одно зберігають свою сутність для української – говорити, гомоніти.
Така ж цікава деталь спостерігається і в айнівській мові. Айнівською „itak” є слово, голос, мова. І цьому перекладу є український відповідник – „плітка”. До того ж, ця айнівська лексема проливає світло на легендарну Ітаку легендарного Одісея.
Мовою нівхів „слово” буде „діф”, це прямо вказує на європейську традицію імен Бога (стаття „Імена Бога), на українського Дива, а також вказує на двоїстий характер. Так, у європейських мовах дифтонг – подвоєння голосних, дефіс – символ, що роздвоює слово. Також зустрічаються інші лексеми, що підкреслюють різні риси слова: дефініція – визначення слова, дифірамби – хваління.
Гаельською „слово” буде „briathar”, що відповідає одному з українських відтінків слова – „брехні”. Можливо, саме від слова гаельською здобули свою назву Британські острови.
Бретонською „слово” – „ger”, а валійською – „gair”. Можливо, етнонім германців походить від цього слова: „ger + man” – людина Слова, слов’янин.
Варто звернути увагу на спорідненість слова та меча у германських мовах: англійською – „word” та „sword”, німецькою – „Wort” та „Schwert”. Як тут не згадати поезії О. Ольжича „О слово! Будь мечем моїм” та Л. Українки „Слово, чому ти не гострая криця ... чом ти не гострий, безжалісний меч ...” Сварга (Ирій) у слов’янській міфології є царство богів, створене Сварогом, у індійській – також царство богів, створене Індрою. Сварог в українській міфології „кує мечі”.

вівторок, 23 жовтня 2012 р.

Найбагатші люди світу

мільярдери світу
Найбагатші мільярдери, 2012 рік

Джерело: forbes.com

Найбагатші люди світу в 2012 році: Карлос Слім Елу, Біл Гейтс, Уоррен Баффет, Бернар Арно, Амансіо Ортега, Ларрі Еллісон, Ейке Батіста.

Це люди, які найдосконаліше сповідують Другий закон Кушніра (Другий закон Кушніра: Рівень одержаних доходів залежить від наданої користі).

Дивись також: Найбагатші люди України.

Найбагатші аграрії України

багаті селяни
Найбагатші аграрії України
Джерело: forbes.ua

Найбагатші аграрії України в 2012 році: Юрій Косюк, Петро Порошенко, Андрій Веревський, Олег Бахматюк, Іван Гута, Олексій Вадатурський, Борис Колесніков.

Найбагатші люди України

багаті українці
Найбагатші люди України
Джерело: forbes.ua

Найбагатші люди в Україні - це Ринат Ахметов з величезним відривом, далі - Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Генадій Боголюбов, Вадим Новінський, Юрій Косюк та Петро Порошенко.

Що таке 16 млрд. дол. у Рината Ахметова? Це багато чи мало? Це більше, ніж ВВП 2011 року таких європейських країн, як:Дивись також:

понеділок, 22 жовтня 2012 р.

Україна - колиска європейської цивілізації


Україна - колиска європейської цивілізації. Це не просто патріотичне гасло, а науково обгрунтована теорія американського дослідника Артура Кемпа у книзі "Марш Титанів. Повна історія білої раси". Карта розселення білої раси наведена з його книги.

вівторок, 11 вересня 2012 р.

Греція вирішує свої проблеми за рахунок Німеччини

Греція знайшла оригінальний спосіб виходу з фінансової кризи, переклавши свої проблеми на свого найбільшого фінансового донора - Німеччину.

Так, Греція збирається виставити Німеччині рахунок за другу світову війну, коли були завдані великі збитки грецькій економіці. Схоже, це вигаданий спосіб не повертати Німеччині, як основному кредитору, багатомільярдні суми фінансової допомоги.

Можливий позов проти Німеччини досягає загалом 162 млрд євро, в тому числі 108 млрд євро на відновлення інфраструктури країни після нацистської окупації з 1941 по 1944 рр. Це 80% від грецького ВВП.

Дивно, чому ж Греція не виставляє аналогічні рахунки Туреччині за кількасотлітнє засилля на грецьких землях, Італії за кількасотлітнє панування римських легіонів та Ірану за захоплення малазійських земель та вторгнення перського царя Дарія до метрополії?

перський цар Дарій
Дарій, фільм "300 спартанців"

субота, 8 вересня 2012 р.

Простий спосіб стати мільйонером

Одним із простих способів стати мільйонером є вкладення коштів на депозит в банк з капіталізацією відсотків, тобто коли проценти не знімаються, а додаються до основного вкладу, і наступні проценти вже нараховуються на збільшену суму вкладу, що схоже до ефекту зростання сніжного кому.
Динаміка росту депозитів
Роки Початковий вклад, грн
1 10 100 1000 10000 100000
1 1.18 11.8 118 1180 11800 118000
2 1.39 13.9 139 1392 13924 139240
3 1.64 16.4 164 1643 16430 164303
4 1.94 19.4 194 1939 19388 193878
5 2.29 22.9 229 2288 22878 228776
6 2.70 27.0 270 2700 26996 269955
7 3.19 31.9 319 3185 31855 318547
8 3.76 37.6 376 3759 37589 375886
9 4.44 44.4 444 4435 44355 443545
10 5.23 52.3 523 5234 52338 523384
11 6.18 61.8 618 6176 61759 617593
12 7.29 72.9 729 7288 72876 728759
13 8.60 86.0 860 8599 85994 859936
14 10.1 101 1015 10147 101472 1014724
15 12.0 120 1197 11974 119737
16 14.1 141 1413 14129 141290
17 16.7 167 1667 16672 166722
18 19.7 197 1967 19673 196733
19 23.2 232 2321 23214 232144
20 27.4 274 2739 27393 273930
21 32.3 323 3232 32324 323238
22 38.1 381 3814 38142 381421
23 45.0 450 4501 45008 450076
24 53.1 531 5311 53109 531090
25 62.7 627 6267 62669 626686
26 73.9 739 7395 73949 739490
27 87.3 873 8726 87260 872598
28 103 1030 10297 102967 1029666
29 122 1215 12150 121501
30 143 1434 14337 143371
31 169 1692 16918 169177
32 200 1996 19963 199629
33 236 2356 23556 235563
34 278 2780 27796 277964
35 328 3280 32800 327997
36 387 3870 38704 387037
37 457 4567 45670 456703
38 539 5389 53891 538910
39 636 6359 63591 635914
40 750 7504 75038 750378
41 885 8854 88545 885446
42 1045 10448 104483 1044827
43 1233 12329 123290
44 1455 14548 145482
45 1717 17167 171668
46 2026 20257 202569
47 2390 23903 239031
48 2821 28206 282057
49 3328 33283 332827
50 3927 39274 392736
51 4634 46343 463428
52 5468 54685 546845
53 6453 64528 645277
54 7614 76143 761427
55 8985 89848 898484
56 10602 106021 1060211
57 12510 125105
58 14762 147624
59 17420 174196
60 20555 205551
61 24255 242551
62 28621 286210
63 33773 337728
64 39852 398518
65 47025 470252
66 55490 554897
67 65478 654779
68 77264 772639
69 91171 911714
70 107582 1075822
71 126947
72 149797
73 176761
74 208578
75 246122
76 290424
77 342700
78 404386
79 477176
80 563068
81 664420
82 784015
83 925138
84 1091663
Отже, навіть вклавши на депозит до банку одну гривню, можна стати мільйонером, але через 84 роки. Десять гривень заощаджень дадуть власнику мільйонний статок через 70 років. Кому не шкода проінвестувати 100 грн. у своє майбутнє, стане мільйонером через 56 років. Покладіть на повноліття 1000 грн. на депозит, і через 42 роки з виходом на пенсію ви отримаєте один мільйон гривень. Відповідно, 10 тисяч гривень перетворюються на мільйон через 28 років. А найшвидше багатство з розглянутих варіантів принесуть 100 тисяч гривень. За 14 років будь-яка сума депозиту зростає вдесятеро. Тому ви можете самі можете спрогнозувати своє фінансове майбутнє, виходячи з різних початкових внесків.
як стати мільйонером
Прості шляхи стати мільйонером

Але якими б високими не були ставки по депозитам, золото залишається найкращим фінансовим інструментом для довгострокового заощадження.

пʼятниця, 7 вересня 2012 р.

Миколаїв - столиця України

В добу інформаційного суспільства, коли все адміністративне життя має бути переведене в інтернет і завершиться впровадження електронного уряду, фактичну роль столиці виконуватимуть сервери і дата центри. А географічно столицею може бути будь який населений пункт, хоча б і місто Миколаїв.

Адміністративне життя йде в інтернет, фінансові потоки там вже давно, то ж за столицею залишаться хіба що представницькі функції, а представити кожному місту країни є що, кожне місто має своє самобутнє обличчя і історію.

Наприклад, Миколаїв є найдавнішим містом України і на тисячоліття старішим за Київ. Це тільки пострадянські невігласи говорять, що його заснував Потьомкін, а до того життя на півдні не було. У центрі Миколаєва, в Дикому Саду, проводяться археологічні розкопки давнього міста, якому 3,5 тисячоліття. Історики вважають його ровесником літописної Трої. Ось що Гомер писав про давній Миколаїв ув "Одіссеї": "Там народ і місто людей кіммерійських, сповиті в імлі та хмарах....".

Розкопки давнього Миколаєва
Розкопки давнього Миколаєва
Також у центрі міста, на території суднобудівельного заводу знайдено ще одне поселення, що відноситься до більш молодшого періоду - до четвертого століття до нашої ери.І найголовніше - саме Миколаївська земля є колискою європейської цивілізації!

четвер, 6 вересня 2012 р.

Податковий тиск на українців перевищує 75%

Податковий тиск на українців перевищує 75% їхніх доходів.

Податковий тиск на доходи українців
Податки Ставка, %
Єдиний соціальний внесок (нарахування на зарплату) 36.76
Єдиний соціальний внесок (утримання із зарплати) 3.6
Податок на доходи фізичних осіб 15
Податок на додану вартість 20
Мито0-15
Акцизи0-25
Разом 75-115

Українці демонструють неабияке мистецтво виживання, сплачуючи 75-115% податків від своїх доходів.

На перший погляд здається, що єдиний соціальний внесок (нарахування на зарплату) виплачується за рахунок працедавця. Але це соціальноорієнтована ілюзія. Насправді працедавець розцінює фонд оплати праці у сукупності з нарахуваннями на цей фонд. Так, якщо працедавець вирішить, що шановний Іванов гідний 10 тис. грн., то він встановить йому зарплату у розмірі 7312 грн., тому що 2688 грн. становитимуть нарахування на його зарплату. І працедавець витрачатиме саме 10 тис. грн. на шановного Іванова, при цьому 7312 грн. будуть нараховуватися йому як зарплата, а 2688 грн. підуть до соціальних фондів.

Податок на додану вартість - також соціально замаскований податок. Відповідно до кодексу - його сплачують підприємства, а фактично - громадяни України, як кінцеві споживачі. У підприємств податкові зобов'язання по ПДВ дещо врівноважуються податковими кредитами. Населенню ж ніхто податкових кредитів по ПДВ не відшкодовує, бо ПДВ саме і націлений на кишені кінцевого споживача - на громадян. Придбаваючи будь-що, громадяни сплачують у складі ціни ПДВ, що відповідно зменшує їхню купівельну спроможність. Тобто якщо б не було ПДВ, громадяни могли б купувати на 20% більше товарів і послуг.

Аналогічно до ПДВ вартість мит і акцизів фактично сплачується кінцевими споживачами в ціні імпортного або підакцизного товару.

На жаль, високий податковий тиск не врівноважується соціальними благами. Якість судової системи, освіти і медицини, пенсійного забезпечення залишаються на незадовільному рівні. То ж який сенс платити такі високі податки? І суспільство дало свою відповідь на це питання - половина вітчизняної економіки знаходиться в тіні, тобто звільнила себе від необгрунтовано високого податкового тягаря.

Тіньова економіка України

середа, 5 вересня 2012 р.

Про неефективність державної пенсійної системи

Державна пенсійна система в Україні працює вкрай неефективно, що є однією з головних причин приховування виплат зарплат.

Так, якщо середня зарплата в Україні становить 3150 грн., то нарахування на неї до пенсійного фонду становлять 1045,8 грн. (33,2%), а вирахування з неї до пенсійного фонду - 63 грн. (2%), що разом складатиме 1108,8 грн. на місяць. Таким чином за рік до пенсійного фонду із середньої зарплати надходить 13305,6 грн., а за трудовий стаж 35 років - майже півмільйона гривень (465696 грн).

Тобто в середньому кожен працівник за своє трудове життя віддає пенсійному фондові півмільйона гривень! А що він отримує взамін? Лише середню пенсію в розмірі 1400 грн.

Якби працівник накопичені півмільйона гривень віддав не пенсійному фондові, а поклав на депозит у банк, то отримував би набагато більший дохід, ніж розмір середньої пенсії. На рік він би отримував 83825 грн. (465696 грн. * 18%), а на місяць - 6985 грн., що в 5 разів більше за існуючий середній розмір пенсії.

Отже, за існуючих ставок нарахувань і відрахувань до пенсійного фонду, середня пенсія в Україні має бути в п'ять разів більша і становити майже 7000 грн.!

Наведений розрахунок демонструє вкрай неефективну роботу державного пенсійного фонду. Він працює не на примноження вкладених в нього коштів, а на їх розкрадання.

Зрозумілою є і відповідь суспільства на таку незадовільну неефективну роботу - зарплата в конвертах. Якщо високі податкові навантаження на фонд зарплати не гарантують гідної пенсії працівникові, то який сенс їх платити? Хай краще сам працівник подбає про своє гідне фінансове майбутнє за рахунок зарплати із конверту.

Стосовно пенсійного фонду. Пам'ятаєте історію, коли батько дав синам по талану (грошова одиниця) і відправився в подорож. Коли повернувся, спитав, як вони розпорядилися фінансами. Старший син із талану зробив п'ять, середній - три, а молодший закопав свій талан у землю і нічого не заробив. І тоді батько його журив як нездару і ледаря. Так от, наш пенсійний фонд ще гірший за того нездару і ледаря, він з довіреного йому талану залишає лише п'яту частину.

Державна пенсійна система потребує докорінного реформування, і пенсійний фонд замість фінансового реципієнта і пасивного статиста має перетворитися на активного інвестора вітчизняної економіки з метою багатократного примноження довірених йому коштів.

субота, 1 вересня 2012 р.

Української пенсії вистачає для європейського харчування

Середньої української пенсії (1,4 тис. грн) вистачає, щоб харчуватися, як середній європеєць (85 кг м'яса, 239 кг молочних продуктів, 102 л алкоголю, 103 кг фруктів, 16 кг сиру, 23 кг риби, 125 кг хліба, 118 кг овочів, 73 кг картоплі, 39 кг цукру, 5 л олії).

продукти річне споживання в ЄС, кг на душу населення місячне споживання в ЄС, кг на душу населення місячне споживання за нормами ЄС по українським цінам, грн структура витрат, %
м'ясні продукти 85 7.1 354.2 29.1
молочні продукти 239 19.9 298.8 24.6
алкоголь 102 8.5 170.0 14.0
фрукти 103 8.6 85.8 7.1
сир 16 1.3 80.0 6.6
риба 23 1.9 67.1 5.5
хлібобулочні продукти 125 10.4 52.1 4.3
овочі 118 9.8 49.2 4.0
картопля 73 6.1 30.4 2.5
цукор 39 3.3 22.8 1.9
олія 5 0.4 5.0 0.4
  1215.3 100.0


Разом з тим, гідне харчування забирає 87% середньої пенсії, і не залишається достатньо коштів для задоволення інших потреб.

Кожен українець має сам заздалегідь визначати свою майбутню фінансову долю, не перекладаючи вирішення цього важливого питання на державу. Так, якщо українець за своє трудове життя (20-60 років) накопичить 100 тис. грн. (по 2,5 тис. грн. за рік або по 100 грн. за міс.), то він отримуватиме з них додаткову пенсію у вигляді процентів по депозиту в банку - 18 тис. грн на рік або 1500 грн. на місяць. Щоб вартість заощаджень під час накопичення не з'їла інфляція, для довгострокового зберігання використовуйте золото.

європейське харчування
Гідний сніданок

пʼятниця, 31 серпня 2012 р.

Україна - економічний рай для підприємливих людей

1. Дешева робоча сила. Рівень зарплат в Україні залишається найнижчим у Європі. Що звичайно сприяє мінімізації собівартості готової продукції та максимізації підприємницького прибутку.

2. Вільне оподаткування. Незважаючи на те, що в Україні найзаплутаніша та найгірша податкова система у світі, податки кожен підприємець платить стільки, скільки вважає за потрібне. А 2/3 підприємців взагалі не платять жодних податків. Так за розрахунками Світового банку, до кризи рівень тіньової економіки України оцінювався в 50%, а після кризи тінізація вітчизняної економіки зросла до 66%.

Тіньова економіка України
за даними Світового банку

Причиною цього явища є деструктивна податкова і чиновницька система. Підприємець, який наважиться працювати відкрито і не має родинних зв'язків з владою, ризикує втрати все через надмірний податковий тиск, свавілля чиновників-корупціонерів, рейдерів під владним прикриттям.

3. Глобальні інформаційні ринки. Ринок збуту в Україні занадто малий, не зважаючи на 45 мільйонну статистичну чисельність. Причиною малого вітчизняного ринку збуту є ті ж мінімальні зарплати українців, які не дозволяють сформувати платоспроможний попит на європейському рівні.

Натомість інформаційна доба робить доступними ІТ ринки всіх країн світу. І тут немає тих  зарегульованих чиновницьких корупційних перепон на митницях, як з реальним товаром. Можна вільно експортувати продукт у 210 країн світу.

Ринок інформаційних послуг щороку набирає шалених обертів, і вже становить більшу частину світового ВВП. Це значно перспективніший ринок у порівнянні з АПК і промисловістю, які підконтрольні чиновницькому свавіллю та захоплені привладними кланами.

До слова, капіталізована вартість інформаційного продукту Facebook перевищила вартість промислового гіганта Газпром!

Висновок. Перед українськими ІТ підприємцями відкритий цілий світ безмежних можливостей.

Дивись також: Віртуальна економіка і реальна економіка: переваги і недоліки

четвер, 30 серпня 2012 р.

Золото - найкращий фінансовий інструмент для довгострокового зберігання

За 4 останні роки ціна золота зросла в 4 рази! Сьогодні банківське золото коштує 450 грн. за грам, тоді як у серпні 2008 року - 111 грн за грам.

ціна золота
Динаміка ціни на банківське золото в Україні, 2008-2012 рр.
Вкласти гроші в золото - це все одно що покласти їх в банк під 75% річних простих, але жоден банк не дає такої прибутковості по депозитам!

Зростання вартості золота відзначається не тільки по відношенню до слабкої гривні, а і до світових конвертованих валют. За останні 40 років вартість золота по відношенню до долара США зросла у 40 разів! Все це пояснюється постійним знеціненням всіх валют світу, на відміну від стабільного золота.

золото
золото
Те, що варто інвестувати в золото, підтверджує хоча б той факт, що Центробанк Росії за останні 5 років придбав 500 тонн золота!

вівторок, 28 серпня 2012 р.

Мова - фінансовий програматор нації

Чому одні нації багатші, а інші бідніші? Чимало економістів шукали відповідь у природних ресурсах, розташуванні, трудових відносинах, але все - безуспішно.

Ось, наприклад, Україна - багата землями, ресурсами, людьми, з вигідним розташуванням - але найбідніша в Європі та СНД (Розвиток пострадянських економік). Натомість Швейцарія, не маючи ні родючих земель, ні стільки корисних копалин, - одна з найбагатших країн світу.

Глибинна причина, шановні друзі, полягає у фінансовому програмуванні нації на добробут чи злидні. І саме мова виступає одним з головних програматорів нації, в т.ч. і у фінансовому аспекті.

Які країни сьогодні є найбагатшими у світі? США, Канада, Німеччина, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Скандинавські країни, Франція. Що їх всіх об'єднує? Саме приналежність до групи германських мов (французька хоча наукою і відноситься до романських, але генетично вона походить від германського племені франків з пізнішими англо-саксонськими та нормандськими нашаруваннями).

Які країни ЄС нині переживають скруту? Це група країн з романськими мовами - Португалія, Іспанія, Італія, та інші країни з негерманськими мовами.

У чому ж фінансова сила германських мов? Саме в тому, що Бог - це уособлення фінансового добробуту. Порівняйте англійські God (бог) і Gold (золото), німецькі слова Gott (бог) і Gold (золото), це близькі за звучанням і розумінням слова для кожного носія германської мови. У жодних інших групах мов немає такої відповідності. Навпаки, у слов'янських мовах золото і зло, мають подібні корені, що на підсвідомому рівні "убезпечує" слов'ян від багатства.

Далі про гроші. Англійською гроші - money (мáні), що є подібним до індо-арійського сакрального слова "мáна" - життєва сила людини. У німецькій мові гроші подібні до золота, і відповідно, до Бога, - Geld. В українській же мові гроші отримали найзневажливіше ставлення до себе в порівнянні з усіма мовами світу. Адже грош - це найдрібніша монета. І коли ми говоримо про гроші, то говоримо, наче не про якусь цінність, як германці, а як про якийсь дріб'язок. Крім того, як у золота і зла в українській мові подібні корені, так і у слів грош та гріх дуже подібне звучання, що формує негативну фінансову програму цілого народу! Українці підсвідомо уникають грошей, як чогось злого, грішного, дріб'язкового!

Аби змінити ситуацію у фінансовому програмуванні  на краще треба припинити називати гроші грошима, і дати їм кращу назву, чи срібники (як за часів Київської Русі) чи дажбожики (за провідним досвідом германських народів).

четвер, 19 липня 2012 р.

Середня зарплата в Україні замала для придбання найнеобхідніших речей

За даними Держстатистики середня зарплата в Україні в травні 2012 року становила 3015 грн.
Цього не достатньо для придбання навіть найнеобхідніших речей - машини, квартири та заміського будинку.

Ferrari

Придбання автомобіля коштує 166 років сердньоукраїнського життя. 

Двокімнатна квартира в центрі з видом на Гудзон

А для придбання квартири за середньоукраїнську зарплату треба працювати  понад тисячоліття - 1111 років.

Заміська хатинка на гавайському узбережжі 
Чотири тисячоліття - саме стільки коштує дача в перерахунку на зарплату середнього працівника в Україні.

166 років, 1111 років, 4 тисячоліття трудового стажу кожного українця - це напевно і мрія Пенсійного фонду України, на тлі цих цифр нещодавне підняття мінімального трудового стажу для українців на 10 років (до 30 років жінкам та 35 років чоловікам) видається вже не таким і страшним :)

Кімерійці
Або, щоб придбати сьогодні перераховані речі, треба було заощаджувати та спадкувати ще з докімерійських часів :)

Щоб прискорити ці процеси у сотні і тисячі разів, щоб українці вже за життя все це мали, потрібно реалізувати програму українського економічного дива.

вівторок, 10 липня 2012 р.

Переваги та перспективи дистанційної освіти

Сьогодні, в часи тотальної мобілізації/смартфонізації та інтернетизації суспільства і насамперед молоді, виникає безліч можливостей для оптимізації життєвого розкладу, а також підстав для перегляду застарілих суспільних стереотипів.

Переваги дистанційної освіти для громадян:

 • вільний графік навчання (навчання коли хочеш, як хочеш і з ким хочеш), можна вдень попрацювати, а ввечері понавчатись, чи вдень понавчатись, а ввечері розважитись - учень сам собі створює розклад;
 • неприв'язаність до місця навчання (можна вчитися, поїхавши в Буковель чи на Гавайські острови; або навчатися в США, не виїжджаючи з України), тут немає обов'язкових перекличок, перевірки присутності на парах та відрахувань за невідвідуваність;
 • відсутність хабарництва під час сесій (якщо дистанційне навчання передбачає і дистанційний контроль знань, то автоматично усувається негативний людський фактор під час сесійного екзаменування);
 • користь для здоров'я - дистанційне навчання набагато корисніше для здоров'я на відміну від класичного навчання за партами, тому що малорухомий спосіб життя протягом 17 років (з першого класу до шостого курсу) випускає в доросле життя не зовсім здорових людей, що мають проблеми з серцево-судинною та опорно-руховою системою (гіпертоніки, сколіозники, тощо).

Зараз багато поважаючих себе вузів у світі та Україні поряд зі стаціонарним навчанням розвивають дистанційну форму навчання. Я прогнозую, що з часом дистанційна форма буде переважати стаціонарне навчання.

Переваги дистанційної освіти для вузів:

 • менше витрат, і відповідно більше прибутку - не треба витрачати кошти (десятки мільйонів гривень на один вуз) на утримання будівель навчальних корпусів, гуртожитків;
 • географічне розширення ринку освітніх послуг - гарний навчальний заклад вже не обмежуватиметься абітурієнтною базою свого населеного пункту, а зможе залучати абітурієнтів з усієї країни та навіть світу;
 • залучення до освітнього процесу найкращих викладачів гарний навчальний заклад вже не обмежуватиметься викладацькою базою свого населеного пункту, а зможе залучати гарних викладачів з усієї країни та навіть світу, але вже без надання їм житла.
В перспективі вища освіта в Україні має стати платною, про це йдеться вже зараз під час підготовки змін до Конституції Конституційною Асамблеєю. Держава на цьому зекономить 20 млрд. грн. на рік. У віддаленішій перспективі у зв'язку з непотрібністю будівлі та інша нерухомість державних вузів мають поступово реалізовуватися, що забезпечить 0,2 трлн. грн. надходжень до державного бюджету.

понеділок, 9 липня 2012 р.

Хабарництво як спосіб буття: від колиски до труни


Дуже складно подолати в Україні таке ганебне явище, як хабарництво, оскільки воно починається в житті людини від самого народження...

Звісно, не кожна установа в країні займається хабарництвом, але загальна тенденція по країні не втішна.

Народження (пошук в Google 'хабарництво в пологових будинках' - 9 тис. результатів). Хабар у пологовий будинок щоб не було ускладнень з породілею та немовлятою. Як альтернатива поширюється новий тренд - народження вдома.

Дитячий садок (пошук в Google 'хабарництво в дитячих садках' - 18 тис. результатів). 1) стартовий внесок; 2) регулярні внески на ремонт, на їдальню, на іграшки, на інвентар, на подарунки вихователям та директору.

Школа (пошук в Google 'хабарництво в школах' - 95 тис. результатів). Регулярні внески на ремонт, на їдальню, на підручники, на інвентар, на подарунки вчителям та директору.

Вуз (пошук в Google 'хабарництво в вузах' - 30 тис. результатів). 1) за вступ; 2) кожна сесія.

Доросле життя.

 1. зустрічі з ДАІ (пошук в Google 'хабарництво даі' - 89 тис. результатів),
 2. зустрічі з чиновниками (пошук в Google 'хабарництво чиновників' - 134 тис. результатів), 
 3. зустрічі з суддями (пошук в Google 'хабарництво суддів' - 113 тис. результатів), 
 4. землевідведення (пошук в Google 'хабарництво за землю' - 132 тис. результатів), 
 5.  зустрічі з лікарями (пошук в Google 'хабарництво лікарів' - 103 тис. результатів), 
 6. зустрічі з податківцями (пошук в Google 'хабарництво податківців' - 198 тис. результатів), 
 7. зустрічі з митниками (пошук в Google 'хабарництво митників' - 313 тис. результатів).


Смерть. Хабар за місце на цвинтарі (пошук в Google 'хабарництво за цвинтар' - 26 тис. результатів).

В цілому пошук в Google за словом 'хабар' дає понад 8 млн. результатів, що у 8 разів перевищує згадування в інтернеті слова 'снід'. Хабарництво в Україні у 8 разів небезпечніше за чуму XX століття!

Протягом 8 місяців активісти СТБ збирали звернення українців про хабарі і з’ясували, що найчастіше українці нелегально платять за пологи або операції і влаштування дитини в дитячий садок. Серед освітніх установ найбільша заявлена сума хабара склала 8 тисяч гривень за влаштування дитини в перший клас столичного ліцею, а найменша – 50 гривень щомісяця “за людське ставлення до дитини” у столичному дитячому садку.

неділя, 8 липня 2012 р.

Оцінка якості освіти за методом "відносно повії"


На сьогодні система освіти в Україні не виконує своєї найголовнішої функції - вона елементарно не вчить заробляти на життя, не адаптує випускників до сучасної економічної системи.
Сукупність переказаних знань виявляється не такою потрібною, як наявність професійних вмінь та навичок для сучасного виробництва, чому якраз і не навчають.

Дати оцінку системі освіти найяскравіше можна за методом "відносно повії". Так, середній тариф даної некваліфікованої праці становить $100/год., що в переводі на тиждень становитиме $ 4 000, на місяць - $ 18 000, на рік - $ 216 000, що в 48 разів більше за середньостатистичну українську зарплату. Тобто, витративши 5-6 років навчання у вищому навчальному закладі, отримавши диплом спеціаліста чи магістра, людина не збільшує свою потенційну вартість на ринку праці, а зменшує майже в 50 разів!

Цей розрахунок дає негативну оцінку наявній системі освіти, яка мало змінилися від часів середньовіччя. Майже стовідсоткове отримання вищої освіти, яка є не достатньо якісною з погляду практичного застосування, є однією з причин низького рівня економічного розвитку країни. Хибний суспільний стереотип про диплом як путівку в життя розбивається о реалії ринку зайнятості.

Оцінку українським вузам дають міжнародні рейтинги, а вірніше - відсутність кількасотенної чисельності українських вузів у цих рейтингах. Вітчизняні вузи мають не формально (на папері), а реально розширювати частку практичної підготовки фахівців, виховати за період навчання не завсідників парт, а компетентних професіоналів, яким потенційні роботодавці будуть згодні платити високі заробітні плати за висококваліфіковану працю.

Дивись також: Реформа системи освіти

пʼятниця, 18 травня 2012 р.

Про неподаткові доходи державного бюджету

Для наповнення дербюджету держава має не посилювати податкове навантаження, а заробляти на добровільних потрібних бізнесу послугах.

На сьогодні за оцінкою світового банку в Україні справляють 135 платежів, що за своєю суттю є податковими. За цим показником, за показником ефективності податкової системи, за показником податкового адміністрування, за показником податкового навантаження Україну визнано чи не найгіршою країною світу.
Замість посилення податкового тиску на бізнес, держава заради наповнення бюджету має стати партнером для бізнесу, запропонувавши підприємцям цікаві пропозиції.
Наприклад: створення платформи для електронної комерції, створення електронної системи гарантування розрахунків, створення електронної системи тендерних закупівель.

1. Сьогодні з кожнем днем наростає хвиля електронної комерції. Замість задекларованого відстежування та боротьби з інтернет магазинами, держава могла б створити зручну платформу для створення інтернет магазинів громадянами і підприємцями, та брати певний відсоток від обороту, не вимагаючи обов’язкової реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

2. Держава також могла б створити електронну систему гарантування розрахунків між постачальниками та покупцями, також беручи за це певний відсоток, і разом з тим гарантуючи відсутність зустрічних перевірок при відшкодуванні ПДВ.

3. Крім того, держава могла б створити електронну систему тендерних закупівель, роблячи цей процес більш відкритим та прозорим, мінімізуючи при цьому корупційні явища.

Я навів за приклад деякі можливі послуги держави в сфері інформаційних технологій. Тому що в перспективі всі стосунки бізнесу та влади мають бути таким ж простими, як клік мишкою.

четвер, 26 квітня 2012 р.

Скільки коштує людина в Україні

У цій статті ми визначатимемо вартість людини не за анатомічним підходом (як сума вартості органів), а за банківським (зарплата, доходи - як відсотки на умовний депозит).

Отже, якщо середня зарплата в Україні - 2.7 тис. грн., то вартість середнього українця становить 180 тис. грн. Якщо середня пенсія в Україні - 1 тис. грн., то вартість середнього українського пенсіонера = 66.7 тис. грн. (що дорівнює вартості автомобіля Daewoo Сенс).

Микола Азаров за 2011 рік заробив 837 тис. грн., отже дисконтна варітсть Миколи Азарова становить 4,65 млн. грн.

Валерій Хорошковський у 2011 році заробив 6 661 тис. грн. Таким чином, Валерій Хорошковський коштує 37 мільйонів гривень.

середа, 11 квітня 2012 р.

Податок на бідність, як засіб її подолання


Оподатковувати бажано те, з чим потрібно боротися.

Викладено концепцію прибуткового оподаткування фізичних осіб.

Оподатковувати бажано те, з чим потрібно боротися. Як то екологічні податки на забруднення, акцизи на алкоголоьні напої та тютюнові вироби. Коли оподатковується прибуток, це стимулює підприємця його мінімізувати, коли збори розраховуються від заробітної плати – відбувається те ж саме, працедавці не зацікавлені сплачувати більше. Це один з факторів стримування росту зарплат в країні. Взагалі, податок, виступає потужним економічним фактором у фінансах підприємства, якого намагаються обгрунтовано уникнути чи мінімізувати, і саме цю економічну закономірність потрібно використовувати державі на свою користь, а не йти всупереч їй.

Замість пропорційного податку на доходи фізичних осіб та соціальних внесків доцільно запровадити фіксований податок на бідність, регресивний за своєю суттю. Наприклад, в $1000 на рік для всіх фізичних осіб працездатного віку. Зрозуміло, що найтяжчим у сплаті він буде для найбідніших, і найлегшим для заможних громадян, що економічно спонукатиме кожного громадянина і зацікавленого працедавця шукати шляхи для подолання бідності кожного конкретного громадянина.

Стосовно цього податку доцільно скасувати принцип обов’язковості. Тобто його можна і не платити, але разом з тим втрачаються права обирати і бути обраним, право на закордонний паспорт і водійські права. Тобто такий громадянин умовно прирівнюється в правах до іноземця.

Запропоновані ще А. Смітом принципи оподаткування від отриманих доходів не витримують перевірку часом, на сьогодні доцільно податкову систему повернути на користь держави як засіб боротьби із неприйнятними соціально-економічними явищами.

Акцизи на квазі-продукти


Розширення групи підакцизних товарів має відбутися за рахунок квазі-продуктів.

На сьогодні до груп підакцизних товарів відносяться алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне (бензини, дизпаливо), транспортні засоби на нафтопереробному пальному. І це все є обгрунтованим. Здорожчання даних товарів через присутність складової акцизного збору має спонукати споживача до коригування власної споживацької поведінки, до обмеження споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів не тільки через шкоду для здоров’я, а і через те, що це економічно невигідно. Здорожчання нафтопереробного пального та транспортних засобів на ньому має бути додатковим економічним стимулом до переорієнтації на електродвигуни.

Разом з тим, до груп підакцизних товарів варто віднести квазі-продукти, як то чіпси, солодкі газовані води, молочні і м’ясні вироби без реального вмісту в них молока і м’яса тощо. Мета цього полягає у захисті здоров’я нації шляхом здорожчання квазі-продуктів у порівнянні з органічним продовольством та частковою переорієнтацією споживацького попиту не тільки за рахунок роз’яснювальної роботи, а і за рахунок економічного фактору.

Для реалізації даного задуму необхідно поширити країною мережу оптових сільськогосподарських ринків, що працюють за схемою «агровиробник-споживач» без ланки посередників за прикладом ринку «Столичний» під Києвом.

Природним супротивником цього задуму будуть підприємства переробної промисловості, що мають багатомільярдні обороти від реалізації квазі-продуктів, вони можуть блокувати законодавче прийняття даного рішення.

Високі ціни на газ - стимул від нього відмовитись


Хто, як не Газпром, простимулює в Україні революцію в енергозбереженні та екологоцентризмі?
Уряд має проголосити: «Шановні громадяни та підприємства, через рік ціна на газ для вас буде $500; рекомендуємо вжити заходів зі зміни енергозабезпечення за допомогою застосування програм:
 • сонячної енергетики,
 • вітрової енергетики,
 • біогазових установок.»
Підняття цін на газ не буде політичним самогубством для влади, якщо вона запропонує енергетичну альтернативу та організаційну підтримку в переоснащенні енергозабезпечення.

Біогаз.
Побутові та каналізаційні відходи можуть дати 50-100 куб. м газу з тонни. Тоді як в Україні ще немає жодного потужного сміттєпереробного (не плутати зі сміттєспалювальними) заводу, і смітники довкола міст вже давно переповнені, отруюють навколишнє природне середовище, вимагають збільшення землевідведення під більші площі сіттєзвалищ. Каналізаційні системи не витримують ніякої критики, погіршують якість водного фонду країни.
Біогазові установки на тваринницьких комплексах можуть енергетично покрити потреби самих комплексів та прилеглих сіл.
В Китаї та Індії мільйони сімейних біогазових установок забезпечують потреби в газі однієї родини.

Вітер.
Уже сьогодні в Криму, в Очаківському та Березанському районах Миколаївщини, інших регіонах розвивають проекти вітрової енергетики. Це є перспективним та чистим джерелом енергії, що заслуговує на широке впровадження і в сільських родинах. Так в Німеччині чимало фермерів на своїх землях встановили вітряки, які швидко окупилися, забезпечують енергією не лише фермерське господарство, а й дають можливість надлишки енергії продавати, забезпечуючи фермерам додатковий дохід.

Сонце.
Сонячні батареї поступово входять в сучасне життя українців. Збільшення вартості енергії прискорить окупність установок сонячної енергетики.
Є позитивним досвід Ізраїлю в оволодінні сонячною енергією: від створення сонячних електростанцій – полів сонячних батарей, до встановлення сонценагрівальних бойлерів на дахах багатоквартирних будинків.
З Франції до Нідерландів вже курсує електричка, що живиться виключно сонячною енергією.

Транспорт.
Є цікавим досвід енергозбереження польських студентів, що зробили авто «Краплинка», яке на літрові бензину може подолати півтисячі кілометрів.
На наших дорогах почали з’являтися електромобілі, і навіть крупні світові автобренди роблять перші експерименти в цьому напрямку, чого на жаль не можна сказати про вітчизняних автовиробників.
Окрім розвитку виробництва електромобілів та інфраструктури для забезпечення їх руху, потрібно вжити і податкові важелі: скасувати оподаткування екологічного транспорту, та підвищити неекологічного.

Викопні ресурси.
Сланцевий газ, вугілля, нафту – доцільно використовувати як енергію лише на час перехідного періоду до забезпечення країни відновлювальною енергетикою.

Як висновок.
Газовий виклик потрібно сприймати не як покару, а як шанс та імпульс до невідворотного енергопереоснащення країни, переходу на екологічну відновлювальну енергетику.

Реформа системи освіти


Інтернетизація, мобільність, практичність – три напрями розвитку освіти країни ІІІ тисячоліття.

Сучасна система освіти перенесена з радянської минувщини та не відповідає вимогам сьогодення, крім того, вона причетна до поганого здоров’я нації (як сидячий малорухомий спосіб існування з 7 до 22 років, що сприяє розвиткові серцево-судинних захворювань та хвороб опірно-кісткового апарату), а також причетна до низької соціальної адаптації випускників та відповідно високого рівня безробіття (здобуті знання та навички у ретроградній школі не дозволяють випускникам в багатомільйонній більшості скористатися ними у реальному житті).

Вступивши в епоху інформаційних суспільств, країна має не дотримуватися середньовічної традиції, не ігнорувати вигоди інформаційної магістралі, а оволодівати ними, і насамперед в галузі освіти та науки.

Потрібно скасувати інститут обов’язкового протирання штанів та спідниць у школах, запровадивши систему загальної інтернет-освіти. Окрім викладу в інтернеті підручників та інших навчальних матеріалів, інтернет має використовуватися як засіб спілкування учнів та вчителя щодо розсилки та перевірки практичних завдань. Саме такі іновації було вже успішно апробовано в кількох містах України під час епідемій грипу. Крім того, можна створити один державний освітній телеканал з постійною трансляцією найважливіших предметів у виконанні кращих освітян країни. Ця новація також була позитивно апробована на місцевому рівні під час епідемії. На регіональному рівні така новація успішно апробована і вже протягом тривалого часу втілена в життя в Якутії. Там вже переведено десятки шкіл на систему інтернетизованої дистанційної освіти. Домашні завдання, контрольні діти отримують по інтернету, та після їх виконання відсилають вчителям на перевірку. Усі школи підключені до супутникового інтернету, витрати на це фінансуються державою. Таким чином найвідсталіший в освітньому плані регіон став одним із найсучасніших. Суцільна інтернетизація освіти дозволить суттєво скоротити щорічні бюджетні видатки на друк підручників, утримання будівель шкіл.
Разом з тим треба зазначити, що освіта носить характер не лише надання знань, а й соціалізації особистості, адаптації громадянина до життя в суспільстві. Цю задачу доцільніше перекласти на інститут пластівських таборів, який дуже позитивно себе зарекомендував в усіх регіонах країни протягом десятиліть.

Задля більш глибокої та професійної соціалізації учнів необхідно їх вчити не всьому дуже важливому, але не потрібному на ринку праці, а потрібно спеціалізувати учнів на найперспективніших професіях інформаційного суспільства, в т.ч. на програмуванні, прикладній фізиці та біології.
Майбутня система освіти має складатися з наступних альтернативних складових:
 • домашня самоосвіта,
 • пластівські (скаутські) табори,
 • професійно-орієнтовані школи,
 • традиційні школи.

І стосовно часу навчання. Не потрібно принижувати та стандартизувати наших майбутніх геніїв. Якщо учень достроково зможе скласти випускні тести, треба йти йому на зустріч, а не примушувати тягнути свій строк до кінця.

Як висновок. Закриття сотень шкіл в Україні в наші дні без пропозицій гідної альтернативи освіти – не припустиме. Профільне міністерство має щонайменше розробити та впровадити в життя програми інтернетизації освіти учнів для забезпечення домашньої самоосвіти.

Верховна Рада вже не потрібна Україні


Зараз, коли ведуться дискусії щодо проекту нового виборчого законодавства, тобто як вибирати депутатів наступного разу, варто замислитись, а чи взагалі варто їх обирати.Рейтинг довіри до Верховної Ради найнижчий з-поміж усіх органів влади. За даними Лабораторії законодавчих ініціатив 70,3% громадян України не довіряють депутатам парламенту. Головними причинами недовіри є некомпетентність, непрозорість роботи, відсутність ефективного зв’язку з виборцями, нехтування їх інтересами.

Перехід до інформаційного суспільства ІІІ тисячоліття передбачає можливість прямого народовладдя без посередництва депутатів, що втратили довіру суспільства. Історично парламенти країн створювалися для представлення інтересів громадян на найвищому рівні. Сьогодні ж більшість депутатів захищає не громадські, а власні та кланові інтереси. І як показує практика, зміна складу Ради ситуацію не поліпшує. Рада є феноменом злоякісного середовища, що дощенту знищує сподівання виборців та перетворює щойновибрану інтелектуальну еліту нації на кнопкодавів та безвольних маріонеток.

Сучасні технології дозволяють сьогодні здійснювати пряме, а не опосередковане депутатами народовладдя.

Верховну Раду як законодавчий орган має замінити Академія Наук. Науковці відповідних галузей мають готувати законопроекти та подавати їх на розгляд суспільства. На інтернет-форумах має проводитися їх відкрите громадське обговорення. Після обговорення законопроектів громадяни України голосують через інтернет, проявляючи пряме народовладдя.

Аналогічним чином можна обійтися і без місцевих рад. Місцеві громади мають безпосердньо приймати нормативні акти своїх територій з подання науковців.

Фінансовий ефект реформи: щорічна економія в утриманні депутатів ВРУ в 0.8 млрд. грн.

неділя, 8 квітня 2012 р.

Культ роду та родючості

Жінка гарна дітьми, а не волоссям й нігтями
 Повчають у Почаєві монахи фарбованих пазуристих жінок


Трипільські глиняні статуетки богині родючостіФілологія роду

Культ роду та родючості здавна славилися на Україні. Це відбивається і в найголовніших словах українців. Народ - це наш род. Родичі і рідні - це особи приналежні до роду. Природа - це життєве середовище роду, знаходиться при роду. Врода, дорідний - ознаки високої якості в приналежності до роду. Родина - частина роду і його основа. Народження - надходження до нашого роду. Виродження - вихід з роду. Відродження - починається від шанування роду. Ще й на перший погляд аграрні слова: порода і город. Го - з індоарійського має багато позитивних значень, це і земля, і небо, і худоба, отже слово город - можна розглядати як землю роду, або в сукупному розумінні як благо роду.

Подивимось на мови давніх емігрантів з України - германців. Близькі до звучання слову "род" знаходимо німецьке Rot (червоний) та англійське Road (дорога). Як тут не згадати заспів славетної пісні "Роде наш красний, Роде наш прекрасний...". Червоний колір, кров єднає весь рід і на рушнику, і в житті. До того ж, Род для українців - це їхнє дао, їхній життєвий шлях та світоглядне призначення. Дорога - це шлях до Рога, одного з головних українських богів. Цікаво, що слово дорога у зворотньому прочитанні дає таке ж священне слов город.

Анатомічно род відповідає нижній частині обличчя: рот, підборіддя, борода. Борода - це бог роду чи багатство роду, це вказівка на дорослих чоловіків, адже переважно саме в них росте борода. Отже, дорослі чоловіки - є багатством надбанням роду, і чим більша борода (більший вік чоловіка) - тим на поважніше ставлення він заслуговує. Саме борода закладає основи патріархального, а не матріархального устрою роду.

Рот, як анатомічний відповідник роду, вказує на двоплощинне існування роду: в матеріальній та духовних сферах. Рот приймає їжу, і це матеріальна основа. Рот промовляє ("спочатку було Слово"), і це духовна сутність роду, з якої все бере початок.


Фольклор родючості

Культ родючості яскраво проявляється в українській щедрівці:
Щедрик-щедрик-щедрівочка
Прилетіла Ластівочка
Стала собі щебетати
Господаря викликати
Вийди-вийди Господарю
Подивися на Кошару
Там Овечки покотились
А Ягнички народились
В Тебе Товар весь хороший
Будеш мати мірку грошей
 Хоч не гроші то полова
 В Тебе Жінка чорноброва
Аналогічні образи знаходимо в народній пісні, записаній в 1902 році на Чернігівщині:

Господареньку, господиноньку!
Господиненьку, чом Івасеньку!
 Покажи личко а в окіничко,
 А з окіничка на подвір'ячко,
 В тебе на дворі радіть божія:
 Всі ж ті коровки та потелились,
 А все бичечки половенькії,
 Половенькії, жовторогії!
 Господареньку, господиноньку!
 В тебе ж на дворі радість божія:
 Всі ж ті кобили пожеребились,
 А все коники вороненькії,
 Вороненькії, золотогриві,
 Золотогриві, білокопиті.
 Господареньку, господиноньку!
 В тебе ж на дворі радість божія:
 Всі ж ти овечки ся покотили,
 Та покотили, поблизничили,
 А все баранці лаїстенькії,
 Лаїстенькії, круторогії.
 Господареньку, господиноньку,
 Господиноньку, чом Івасеньку!
 Покажи личко а в окіничко,
 А з окіничка на подвірічко,
 В тебе на дворі радість божія:
 Всі ж ти ся пчілки та пороїли,
 Та пороїли, попароїли.

Прикметна перевага культу родючості над культом комфорту: господарю бажають приплоду худоби, а не нового мерседеса чи яхти.

Натомість у казці про рибалку та золоту рибку висміюється стара баба, що пішла шляхом культу комфорту, і втратила все.

Культ роду в Україні

За дослідженнями американських істориків всі білі народи пішли саме з України. Україна була демографічним розплідником для всієї Європи. І сьогоднішні англійці, французи, німці, іспанці та італійці, не кажучи вже про слов'ян, є колишніми вихідцями з українських земель. Дивись також: Україна - колиска європейської цивілізації.

І ще століття тому мати в родині десяток дітей було звичним явищем. На сьогодні ж демографічна криза свідчить про згубну зміну цінностей, пріоритетів нації, коли культ роду та родючості витіснено культом зручностей та комфорту, що вимагає все більше і більше грошей для задоволення непомірних необмежених потреб. Українці в більшості відійшли від культу Роду, а в культі комфорту не знайшли прихисток. От і маємо сьогодні фактичне виродження нації. В культі комфорту не можна знайти прихисток, тому що, якою б великою не була квартира, хочеться більшої, якою б довгою не була яхта, хочеться довшої, якою б не була іномарка, хочеться дорожчої. Сучасний ринок формує безліч спокус та споживчих потреб, які на жаль обмежуються не такими високими доходами та зарплатами, що однозначно формує комплекс невдоволеності собою, партнером, групою, державою. Це і є ознаками сучасного виродження: людина не досягає своєї мети культу комфорту (тому що це, як ми побачили, неможливо), і залишається ні з чим біля розбитого корита. Діти свідомо не народжуються через хибну психологічну позицію культу комфорту: якщо не вистачає комфорту та зручностей самому, яка мова може йти про те, щоб ділитися цим комфортом ще й з дітьми.

Відродження України має розпочатися з відновлення культу роду (від Род ження), коли тисячі та мільйони українців у своїй свідомості переклацнуть тумблер зі згубного культу комфорту на життєдайний культ Роду та родючості.

Мільярд українців

Багатство нації - це не лише запаси металу та паперу в банках. Багатство нації - це і її чисельність (Динаміка населення України). Гроші можуть знецінитись, а народ може все відновити.


Попри невтішного прогнозу ООН щодо прогнозної чисельності українців на 2050 рік - в 30 мільйоннів, попри фактичні втрати українців з 52 мільйонів у 1990 році до 47 мільйонів у 2012 році, українці мають переломити згубну тенденцію, стати однією з найбільших націй світу, і я саме напишу яким шляхом.


Цінності нації

Однозначно стверджую, що ті цінності нації, що призводять до її вимирання мають бути критично переглянуті чи відкинуті. Цінностям занепадництва треба протиставити цінності розвитку.


Проблема старіння і вимирання нації - не економічна. Народ не виростити грошима. Багатотисячні допомоги при народженні дитини не рятують і не врятують ситуацію.

Чи економічно краще жили українці за кріпацтва кілька століть? Ні не краще, але мати в родині десяток дітей було таким же звичним, як сьогодні не мати жодної дитини. І народжували дітей наші прапращури, не отримуючи ніяких допомог при народженні дитини, тому що народжувати дітей в їхній свідомості було безсумнівною справою.


Проблема низької народжуваності не економічна. У десятки разів заможніші Європа та Японія мають подібні проблеми низької народжуваності, старіння та вимирання націй. Тобто одне лише підвищення доходів громадян удесятеро не вирішить проблеми низької народжуваності.

Натомість бідніші за Україну Китай та Індія продемонстрували демографічні вибухи та перевершили мільярдні показники народонаселення. Якби не чинна в Китаї політика "Одна родина - одна дитина", стерилізація жінок, що народили одну дитину, то китайська хвиля уже безупинно прокотилася б до Парижу та Ліссабону.


Чому ж одні народи розвиваються, а інші застигають і вимирають? Я показав, що це проблема не економічного характеру, а психологічного, - установки в головах, у масовій свідомості, у цінностях нації є передумовою фаз життєвого циклу нації.


Отже, по-перше, урбаністичні народи програють селянським. Цивілізації на асфальті (ЄС, Японія, сучасна Україна), які мають переважно міське населення, потерпають від демографічної кризи. Цивілізації від землі (Індія, Китай, дореволюційна Україна), які мають переважно сільське населення, характеризуються демографічним розвитком.


Якщо помістити ставкову рибу в акваріум, вона зупиняється в рості, її життєвий простір обмежено. Коли люди переселяються в багатоквартирні будинки, вони підсвідомо обмежують свій життєвий простір. Вони мають стелю і підлогу замість неба і землі, вони мають лише картину вікна, замість цілого світу. Просторове пожиттєве самообмеження згубно впливає, як на саму людину, так і на її психологічне відношення до питання розмноження на обмеженій площі. Тобто якщо мало простору самому, то яка мова може йти про десяток дітей?! Взагалі, пожиттєве добровільне квартирне самообження мало чим відрізняється від довічного ув'язнення в тюрмі.


Мати власну квартиру - сучасна життєва цінність мільйонів українців. Але сама ця цінність несвідомо обертається згубою нації.


Цінність "мати власний дім" має замінити цінність "мати квартиру", а цінність "жити в селі" має замінити цінність "жити в місті".


Найголовніша цінність - мати власний дім, але реалізувати її в місті для всіх мешканців - просто неможливо, натомість в Україні повно життєвого простору в сільській місцевості, зараз налічуються тисячі вимираючих сіл та сотні сіл, витертих з карти назавжди. І зараз продовжується відтік молоді з сіл у міста, де вона попадає в лабета цінності мати квартиру, і фактично перекреслює як своє життя, так і життя нації.


Чим місто цінніше за село, і чи насправді це так?

Перший міф: місто дає роботу, як засіб для життя.

Другий міф: місто дає навчання, як засіб для життя.


Сучасні інтернет-технології дозволяють самостійно чи дистанційно отримати гарну освіту від провідних університетів світу. Сучасні інтернет-технології дозволяють працювати дистанційно не біля місця свого проживання, а будь-де у світі.


Третій міф: місто дає зручності та блага.

По-перше, за певний кошт зручності та блага можна зробити і в селі.

А по-друге, ми підходимо до розуміння відмінностей Людини тепличної та Людини природної. Медики США відзначають факт великої різниці у здоров'ї американських та філіпінських дітей на користь останніх. Стерильні тепличні умови програють природним умовам. І в природному світі штучно виведені рослини й тварини не витримують суперництва з їх неокультуреними родичами. Культура і цивілізація потрібні лише в тій мірі, доки вони не вбивають життєву силу.

Для виживання в місті людина переважно переходить з фізичного на розумовий рівень діяльності, що шкодить її здоров'ю. Крайній прояв такого переходу - ботани і ботанки, безформенні тіла, вагітні чоловіки, - є справедливим предметом для насміхання.


У місті переривається селянський культ родючості: родючості землі, родючості дерев, родючості худоби, родючості жінки. У місті культ родючості змінюється на культ комфорту, зручностей, вільні доходні ресурси спрямовуються на поліпшення зручностей, на збільшення житлових метрів, на здорожчання квартирного устаткування. І цьому збільшенню зручностей нема меж. Людина прагне за зручностями жити не гірше від знайомих, не гірше як у світі. І в цьому наче б то немає нічого поганого, але служіння культу зручностей з'їдає всі грошові та часові ресурси людини, не залишаючи місця прадавньому культові родючості.


І сьогодні навіть в селах України культ родючості витісняється культом комфорту. Люди, що залишилися в селах і мають грошові доходи, справедливо піднімають планку рівня життя до міського, але часто не залишається часу та уваги до різноманітних проявів родючості.

В Україні культ родючості витісняється культом комфорту: контрацепція, аборти, добровільна стерилізація, - потенційні батьки не бажають зменшувати свій комфорт за рахунок потенційних дітей.


Історично ж культ родючості України нараховує сотні тисячоліть. За дослідженнями американських вчених всі європеоїдні народи пішли саме з України: серед них кельти, германці, балтійці, всі слов'яни. І давньогрецька з давньоримською, і давньоєгипетська з вавилонською цивілізації мають витоки саме з терен України.

Також історія свідчить, що всі народи народжуються і розвиваються завдяки культу родючості, який завжди рано чи пізно замінюється культом комфорту, після чого розпочинається занепад народу.

Єгипетська додинастична цивілізація грунтувалася на культові родючості (в т.ч. Нілу), досягла зениту на початку династій фараонів, фінансова могутність Єгипту стимулювала культ комфорту, який призвів його до занепаду.


Давній Рим починався з культу родючості та стрімко розвивався. Було захоплено силу земель, багаства з усіх країв текли до Риму. Імперія замінила республіку та ініціювався культ комфорту. Насамкінець культ комфорту досяг апогею, коли всі від імператора до солдата дбали лише за себе. Римляни не схотіли захищати та віддавати життя за імператорску владу, бо вони вже фактично було далекими від інтересів одне одного (як і сьогодні в Україні, хто захоче віддавати життя за Януковича у випадку зовнішньої агресії?), та стали легкою здобиччю германських та слов'янських племен.


Чингісхан починав з культу родючості та стрімко пройшов від Монголії до Карпат. Знову ж таки багатства завойованого світу розпочали перевагу культу комфорту, і Золота Орда розпалася через втрату життєвої волі та єдності ханів і солдат.


В 1991 році Україна стала мертвонародженим проектом. Вона не починалася з культу родючості, а відразу з культу комфорту. Влада за рахунок українців відірвалася від них більше ніж в 20 разів за рівнем доходів та задає всім громадянам в прагненнях надвисокі стандарти життя, які пересічним громадянам не просто досягнути. Культ же родючості відсутній. За 20 років вимерло 7 мільйонів українців та 25 мільйонів корів. В переважній більшості економіка України розвивається на інерції ще від СРСР, основні засоби застарілі та ще радянської доби на 80% формують всі основні засоби.


Зміна цінностей згори навряд чи відбудеться. Зміна цінностей знизу має сформувати ядро нової життєздатної сили української нації заснованої на культові родючості.


Державні діти

Виховання сиріт треба проводити саме в ключі здорових цінностей нації, не в дитячих будинках, поділених на кімнати, а в закинутих селах по відбудованих хатах.


Міграційна політика

Вірно кажуть, нема значення, звідки ти прийшов, головне, куди ти йдеш. І за козаччини приходили на Січ з усього світу і ставали козаками московці, поляки, турки, цигани, кавказці та інші народи. Вони приймали цінності Січі, та захищали їх.


Чому ж сьогодні алжирці та інші народи у Франції залишаються алжирцями, а не стають французами? Чому афро-азійські переселенці до Європи зберігають свою національну ідентичність, а не розчиняються у єворпейському просторі? Тому що, на відміну від Січі, держави їх не беруть в оборот. Переселенці просто переселяються та живуть, не змінюючи способу свого життя та своїх цінностей, не асимілюючись, користуючись благами розвинутого суспільства.


Натомість мої пропозиції по активній інтеграції мають зробити з афро-азійських переселенців щирих українців. Серед цих програм активної інтеграції варто назвати:

 • інститут народної самооборони, коли кожен чоловік віддає державі місяць щороку на проведення військових маневрів та виконання функцій охорони порядку та державного майна.
 • інститут альтернативного оподаткування, коли особі пропонується або сплатити $2000 єдиного річного податку, або відпрацювати 2 місяці на державних роботах (з будівництва та екологічного впорядкування).
 • інститут повної зайнятості, коли всім бажаючим працювати безробітним пропонуються державні роботи (з будівництва та екологічного впорядкування).
Запропоновані заходи дозволять перевести кількість переселенців у якість справжніх українців. Я виступаю проти стерильності нації, проти глухих кордонів. Держава має приймати всіх охочих іноземців, але виключно на своїх державницьких умовах активної участі мігрантів у розбудові країни. Мігранти до ЄС обтяжуються лише вимогою не нашкодити, мігранти до України мають обтяжуватися ще й вимогою активно працювати на Україну.

Сьогодні мігранти переважно зайняті в торгівлі, дбаючи за себе, при активній інтеграції вони дбатимуть і про Україну.

У ЄС мігранти приходять з Афроазії і нікуди не йдуть; в Україні мігранти, що приходять з Афроазії, мають іти одним кроком з розвитком України.

Гроші з повітря

Крилатий вираз - робити гроші з повітря - позначає легкий бізнес без вкладень та зусиль. А швейцарці вже роблять гроші з повітря буквально...